Subscribe to LSNN Daily News

Method
Channel
Author

Enter your email address:

QrCode
2023-08-27 17:33:44
Sondag 17:38:27
Augustus 27 2023

Tussen Uitdagings en Perspektiewe: Die Toekoms van die BRICs en die Rol in die Globale Konteks

View 368

words 2.0K read in 10 minutes, 0 Seconds

Die uitbreiding van die BRICS-groep verteenwoordig 'n beduidende draaipunt in die globale geopolitiese arena. Die toetrede van Argentinië, Egipte, Etiopië, Iran, Saoedi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate tot die oorspronklike groep van Brasilië, Rusland, Indië, Sjina en Suid-Afrika skep nuwe perspektiewe, uitdagings en potensiële dinamika in die globale magstruktuur. Hierdie artikel ondersoek die redes agter die toetrede van hierdie nuwe lede, analiseer die interne en eksterne uitdagings wat die groep mag aanspreek, en bespreek die implikasies van hierdie ontwikkeling vir die globale geopolitiek.

Die Uitgebreide Visie van die BRICS: 'n Antwoord op Unilateralisme en die Strewe na 'n Nuwe Multipolêre Wêreldorde

Die toetrede van Argentinië, Egipte, Etiopië, Iran, Saoedi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate verteenwoordig 'n nuwe hoofstuk in die samewerking van opkomende en ontwikkelende lande. Hierdie uitbreiding word beskou as 'n antwoord op die unilateralisme wat deur sommige westerse lande beoefen word, met die doel om 'n nuwe multipolêre wêreldorde te skep wat die diversiteit van nasionale kulturele grense weerspieël. Nietemin bied hierdie samevoeging beduidende uitdagings as gevolg van die verskille tussen die lede en komplekse geopolitiese dinamika.

Diversiteit en Spannings tussen die Nuwe Lede: 'n Uitdaging vir Interne Samehang

Alhoewel die uitbreiding van die BRICS-groep daarop gemik is om die groep te versterk en samewerking tussen opkomende ekonomieë te bevorder, kan die verskille tussen die nuwe lede die interne samehang ondermyn. Rusland, Sjina en Indië het mededingende hegemoniese aspirasies, veral in Asië, terwyl Indië en Sjina kan kompeteer vir natuurlike hulpbronne in Afrika en aangrensende lande. Hier is dit belangrik om te beklemtoon dat die bevordering van menseregte en vryheid van uitdrukking onder die lede kan bydra om hierdie interne spanninge te oorkom en die samehang van die groep te verbeter.

Komplekse Geopolitiese Kwessies en Aspirasies van die Nuwe Lede

Die toetrede van Iran, byvoorbeeld, word beskou as 'n strategiese prestasie vir die Iraanse buitelandse beleid. Die teenwoordigheid van Iran, Saoedi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate in die BRICS-groep lyk aanvanklik ondenkbaar as gevolg van vorige spanning en gebeure soos die ineenstorting van die kernkragooreenkoms. Tog kan die betrokkenheid van hierdie rolspelers bydra tot die versoening van die streekverhoudinge en die bevordering van meer ekonomiese en politieke samewerking, terwyl etiese waardes ook in internasionale verhoudings bevorder word.

Implikasies vir die Globale Geopolitiek en die Internasionale Stelsel

Die uitbreiding van die BRICS voeg addisionele stemme by die wêreldwye debat en die bou van 'n nuwe wêreldorde. Hierdie ontwikkeling kan bydra tot die balansering van westerse heerskappy en die bevordering van diversiteit en multipolariteit in die internasionale stelsel. Nietemin sal die sukses van die uitgebreide groep afhang van sy vermoë om interne uitdagings te hanteer, 'n eenvormige visie te konsolideer, en komplekse globale kwessies aan te spreek, soos vrede in die Oekraïne en spanning tussen groot magte. Daarbenewens behoort daar spesiale aandag geskenk te word aan etiek in verhoudings en die bevordering van menseregte as die grondslag van samewerking tussen die lede.

Die Verdieping

Laten ons die belangrikste punte van die artikel ontleed en verdere besonderhede en verwysings na die bronne verskaf waaruit ons ons artikel gehaal het:

1. Die Uitbreiding van die BRICS

Die artikel begin deur die uitbreiding van die BRICS te bespreek met die toetrede van ses nuwe lede: Argentinië, Egipte, Etiopië, Iran, Saoedi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate. Hierdie uitbreiding word beskou as 'n "nuwe hoofstuk in die samewerking van opkomende en ontwikkelende lande" en sal 'n betekenisvolle deel van die wêreldwye ekonomie en bevolking verteenwoordig.

[Bron: vaticannews.va - geskryf - 23/08/2023]

2. Die Rede vir die Uitbreiding

Die rede agter hierdie uitbreiding word verduidelik, met die aanduiding dat die BRICS hul posisie as 'n globale ekonomiese organisasie wil versterk en meer diversiteit binne nasionale kulturele grense wil skep. Nietemin word daar daarop gelet dat daar diep verskille tussen die lede bestaan, met Sjina wat die ekonomie binne die groep domineer.

[Bron: Il Sole 24 Ore - 24 Augustus 2023]

3. Die Visie van die BRICS

Die BRICS-word beskryf as 'n uiteenlopende groep met verskillende perspektiewe, maar 'n gemeenskaplike visie vir 'n beter wêreld. Daar word beklemtoon dat die groep die idee van 'n multipolêre wêreldorde ondersteun en die behoud van die diversiteit van nasionale kulturele grense bevorder.

[Bron: Il Sole 24 Ore - 24 Augustus 2023]

4. Die Oekraïense Kwessie

In die finale verklaring van die BRICS-top word steun betuig vir 'n vreedsame oplossing vir die konflik in die Oekraïne deur middel van dialoog en diplomatie. Daar word ook beklemtoon dat die BRICS nie met enige iemand wil meeding nie, maar eerder streef na die skep van 'n nuwe multipolêre wêreldorde.

[Bron: Il Sole 24 Ore - 24 Augustus 2023]

5. Implikasies vir die Buitelandse Beleid van Iran

Die toetrede van Iran tot die BRICS word genoem as 'n historiese oomblik en 'n strategiese prestasie vir die buitelandse beleid van Iran. Dit verteenwoordig 'n beduidende verandering in geopolitiese verhoudings, veral in ag genome die vorige spanning met sommige van die lede van die BRICS.

[Bron: Il Sole 24 Ore - 24 Augustus 2023]

Dit is ook belangrik om daarop te let dat die artikel die analise van Francesco Sisci, 'n Italiaanse sinoloog, noem, wat die noodsaaklikheid beklemtoon vir die G7 en die westerse stelsel om na die kwessies van die BRICS te luister en die probleme wat uit hierdie groep na vore gekom het, aan te spreek.

Die Konsep van BRICs: 'n Kritiese Ontleding

Die term "BRICs" is in 2001 deur Goldman Sachs gemunt om te verwys na die belangrikste opkomende ekonomieë. Tog roep die akroniem self vrae op oor sy egtheid en vermoe om die Weste uit te daag. Die idee van 'n teenstelling tussen BRICs en die Weste kan as oormatig beskou word, gegewe dat BRICs oorspronklik geformuleer is om finansiële beleggings na opkomende ekonomieë te lok, en nie noodwendig om 'n teenstaande faktie teenoor die Weste te skep nie.

Nuanses van Diversiteit binne die BRICs

Een van die kritieke aspekte van die BRICs is hul uiteenlopendheid. Terwyl sommige waarnemers gehoop het dat die opkoms van 'n nuwe wêreldbestuur deur die Super-BRICs bereik kan word, is die werklikheid baie subtieler. Die historiese, politieke, en institusionele verskille tussen die BRICs-lede maak die konstruksie van 'n eenvormige front moeilik. Byvoorbeeld, Indië is betrokke by alliansies soos die Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) saam met die Verenigde State, Japan, en Australië, wat teenstrydige doelwitte met dié van Sjina het.

Die Uitbreiding van die BRICs en Nuwe Dinamika

Die aankondiging van die uitbreiding van die BRICs om lande soos Saoedi-Arabië, Iran, Argentinië, Egipte, Etiopië en die Verenigde Arabiese Emirate in te sluit, werp verdere vrae op oor die interne dinamika van die groep. Terwyl sommige lede neiging mag hê om saam met Sjina te werk vir ekonomiese voordele, mag ander 'n meer subtiel-bilaterale belangstelling hê in die deelname aan hierdie verbond. Dit kan verder die eenvormige aksie binne die #BRICs ondermyn.

Die Rol van Geldeenhede

Een van die sleutelkwessies is die idee van 'n gemeenskaplike geldeenheid vir die BRICS. Hierdie voorstel is nog in besprekingsfase en sal verskeie uitdagings moet hanteer, insluitend die verskille in die finansiële en monetêre stelsels van die lede. Nietemin, indien verwesenlik, kan dit 'n belangrike stap wees na meer finansiële selfbeskikking vir die groep.

Spanning en Afwykings

Ten spyte van die groei van die groep bly spanning en afwykings tussen die lede bestaan. Sjina en Rusland mag poog om die BRICS om te vorm tot 'n antiwesterse front, maar Brasilië, Suid-Afrika, en Indië het verskillende standpunte oor verskeie kwessies. Verder verteenwoordig die mededingende hegemoniese aspirasies tussen Rusland, Sjina, en Indië en die konflik oor natuurlike hulpbronne in Afrika interne uitdagings wat die samehang van die groep kan bevraagteken.

Die Belangrikheid van Dialoog tussen BRICs en die G7

Ten spyte van die uitdagings en afwykings verteenwoordig die BRICs 'n belangrike ruimte vir dialoog tussen opkomende ekonomieë. Die G7 en westerse nasies moet die aangevoerde kwessies en bekommernisse van die BRICs ernstig oorweeg. Stemme van buite die tradisionele westerse kern kan vars en alternatiewe perspektiewe bied wat kan bydra tot 'n meer inklusiewe globale bestuursisteem.

DIE STAND VAN SAKE - Toekoms van die BRICs en Hul Rol in die Globale Konteks

 1. 🌍 Klimaatsverandering en Styging van die Seevlakke:

  Klimaatsverandering is die gevolg van die verhoging van globale temperature, wat hoofsaaklik deur menslike aktiwiteite soos die verbranding van fossielbrandstowwe veroorsaak word. Dit is bevestig deur die Intergouvernementele Paneel oor Klimaatsverandering (IPCC) van die Verenigde Nasies se 2021-rapport, wat deur talle klimaatkundiges opgestel is. Die verhoging van temperature lei tot die smelting van ysbere en poolkappe, wat bydra tot die styging van die seevlakke. [Bron: IPCC 2021]

 2. 🌊 Verlies aan Biodiversiteit en Habitat:

  Die verlies aan biodiversiteit is 'n kritieke probleem wat hoofsaaklik deur die vernietiging van die natuurlike habitat van spesies veroorsaak word. Die verhouding tussen ontbossing, verstedeliking, en die afname in biodiversiteit word breedweg deur kundiges erken. Byvoorbeeld, die "Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services" van die IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) van 2019 het hierdie verbande beklemtoon.

 3. 🏭 Lug- en Waterbesoedeling:

  Nywerheidsaktiwiteite en die oormatige gebruik van vervoermiddels op fossielbrandstof is die grootste bronne van lugbesoedeling. Dit het tot die vrylating van broeikasgasse gelei en bygedra tot klimaatsverandering. Met betrekking tot waterbesoedeling, sluit die bronne die uitlaat van nywerheids- en stedelike afval in riviere in. Die Wêreldontwikkelingsverslag 2020 van die Wêreldbank beklemtoon die dringendheid om hierdie kwessies aan te spreek.

 4. 🥤 Plastiek en Vullis:

  Die opeenhoping van plastiekafval in die oseane is 'n ernstige probleem wat die afgelope jare baie aandag gekry het. Dit verteenwoordig 'n bedreiging vir mariene lewe en kan selfs in die menslike voedselketting beland. Byvoorbeeld, die studie deur Jambeck et al. (2015) het geraam dat miljoene tonne plastiek elke jaar in die oseane beland.

 5. 🌦️ Impakte op die Mens:

  Omgewingsveranderinge het ook direkte impakte op menslike gesondheid. Byvoorbeeld, lugbesoedeling word verbind aan 'n reeks gesondheidsprobleme soos hart- en longsiektes. Volgens die Globale Omgewingsuitkyk van die UNEP van 2019 veroorsaak lugbesoedeling jaarliks sowat 6,7 miljoen voorbarige sterftes.

 6. 🌐 Internasionale Inspanning:

  Die internasionale gemeenskap erken hierdie probleme en is besig om dit aan te spreek. Die Parys-ooreenkoms van 2015 is 'n voorbeeld van 'n wêreldwye poging om klimaatsverandering aan te spreek deur die vermindering van broeikasgasuitsette. Verder bestaan daar talle ander internasionale ooreenkomste en verdrae wat spesifieke omgewings- en volhoubaarheidskwessies aanspreek.

Die uitbreiding van die BRICS verteenwoordig 'n belangrike stap in die evolusie van die globale geopolitiek. Die toetrede van nuwe lede weerspieël die strewe na 'n multipolêre wêreldorde en beklemtoon uitdagings en geleenthede vir die groep. Die interne samehang, die bestuur van spanning tussen lede, en die vermoë om globale kwessies aan te spreek, sal die doeltreffendheid van die BRICS bepaal in die vorming van die toekoms van wêreldpolitiek. In 'n wêreld wat al hoe meer gekoppel en ingewikkeld raak, kan die toetrede van nuwe lede tot die BRICS 'n diepgaande invloed hê op die koers van die geopolitiese geskiedenis.

Tegniese Woordeskat

 • BRICS: Akroniem wat verwys na 'n groep opkomende en ontwikkelende nasies, naamlik Brasilië, Rusland, Indië, Sjina, en Suid-Afrika.
 • Unilateralisme: Politieke benadering waar 'n land optree sonder om met ander lande te koördineer in die neem van besluite en die uitvoering van aksies.
 • Multipolêre Wêreldorde: Geopolitiese struktuur waar globale mag en invloed tussen verskeie kernaktore verdeel is eerder as gekonsentreerd in 'n paar nasies.
 • Interne Samehang: Graad van eenheid en akkoord tussen lede van 'n groep of organisasie, wat die vermoë van die groep om gekoördineerd op te tree, beïnvloed.
 • Hegemonie: Dominansie of oorheersing van politieke, ekonomiese, of kulturele aard deur een nasie of 'n groep nasies oor ander.
 • Dialoog en Diplomasie: Vreedsame benaderings tot die oplossing van konflik deur kommunikasie en onderhandeling eerder as geweld.

Hierdie analise lewer insig in die komplekse dinamika van die BRICS-groep en die potensiële uitdagings en geleenthede wat die toetrede van nuwe lede mag bring. Die wêreld van geopolitiek is dinamies en verander voortdurend, en die rol en impak van die BRICS-groep sal verder gevolg moet word om die volle omvang van sy betekenis in die internasionale arena te begryp.Source by Redazione

Articles Similar / Tussen U...e Konteks